Regulamin

Liga obecnie posługuje się Regulaminem. Później, na potrzeby rejestracji, przekształcony zostanie on w Statut. 
 

 Dział I: Zasady Ogólne:

§1. Każda Drużyna składać się może z maksymalnie 18 graczy. Zawodnik może być członkiem maksymalnie jednej Drużyny.

§2. Bezpośrednio przed meczem, a także w trakcie jego trwania zabrania się Graczom spożywania alkoholu. W przypadku złamania tej zasady, Drużynę przeciwną prosimy o zgłoszenie tego w dziale „Raporty sędziowskie” w temacie związanym z kolejką, w której mecz miał zostać rozegrany, aby Zarząd mógł wyciągnąć konsekwencje wobec pijących alkohol, a także ich Drużyn.

§3. Za wszczynanie jakichkolwiek awantur, bójek cała Drużyna zostaje bezzwłocznie wyrzucona z Ligi bez zwrotu składki, a także wszystkich innych opłat związanych z Ligą. 
W przypadku zakłócenia spotkania przez osoby postronne, o dalszych losach meczu decydują Kapitanowie Drużyn, rozgrywających mecz. Ostateczna decyzja należy do Kapitana Drużyny gospodarzy. 
Wszystkie osoby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do zachowania kultury osobistej. W przypadku nadużywania wulgaryzmów przez Zawodników, Sędzia ma prawo karać ich kartkami, a Zarząd, ma prawo dyskwalifikować Zawodników, którzy notorycznie łamią ten punkt Regulaminu.

§4. Do rozgrywek dopuszcza się Drużyny spoza miasta, jednak ich boiska domowe znajdować się muszą na terenie Łodzi.

§5. Transfery przeprowadzone są wyłącznie w okresie przerwy zimowej lub letniej w czasie wyznaczonym przez Zarząd.

Za każdy transfer Drużyna zobowiązana jest do wprowadzenia opłaty w wysokości:

- Drużyny I Ligi – 10 zł

- Dodatkowy transfer - 30 zł

§6. Mecze zaległe, które zostały przełożone rozgrywane są zawodnikami, którzy fizycznie w niej byli. Zawodnicy, którzy byli dopisani jako transfer nie mogą grać zaległych spotkań.

Zarząd ŁALP zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty w trakcie trwania sezonu (poza okienkami transferowymi).
W przypadku kontuzji bramkarza Drużyna ma prawo do transferu poza okienkiem transferowym. Drużyna rozliczana jest wtedy podwójnie za dokonanie zmiany. Transfer taki możliwy jest jedynie po dostarczeniu (w formie elektronicznej bądź pisemnej) kopii zwolnienia/oświadczenia lekarskiego stwierdzającego kontuzję bramkarza.

§6. Warunkiem możliwości uczestnictwa w lidze jest:
a) uregulowanie składki:

- Drużyny I Ligi – 200 zł + kwota za transfery

b) podpisanie przez Kapitana bądź V-ce Kapitana Drużyny oświadczenia, w którym potwierdzi wpłacenie w/w kwoty, a także potwierdzi zapoznanie się i zgodę się z Regulaminem

c) zamieszczenie:

-  dla I Ligi: potwierdzenia uczestnictwa drużyny w lidze w wyznaczonym przez Zarząd terminie.

§7. Pieniądze ze składek, a także z transferów, w całości przeznaczone są na nagrody dla zwycięzców Ligi, a także na pokrycie innych kosztów niezbędnych do poniesienia na rzecz działalności Ligi.

§8. W przypadku równej ilości punktów, o kolejności w tabeli decyduje kolejno: 
- łączny wynik dwumeczu pomiędzy Drużynami,
- łączny wynik dwumeczu, gdzie bramki na wyjeździe liczone są podwójnie, 
- różnica bramek, 
- ilość zdobytych bramek, 
- dodatkowe spotkanie (jeśli dotyczy to walki o Mistrzostwo, awans).

§9. W przypadku wystąpienia spraw, dotyczących ligi, które nie mają odzwierciedlenia w którymkolwiek z Regulaminów, Zarząd zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

§10. Do gry dopuszcza się osoby płci żeńskiej. Zobowiązane są one jednak do przekazania Zarządowi w formie pisemnej wypełnionego osobiście (bądź przez opiekunów) oświadczenia.

§11. Lista Zdyskwalifikowanych przedstawia nazwiska osób, które nie mają prawa do gry w ŁALP. Transfery jak i formularze zgłoszeniowe są z nią porównywane i jeżeli znajdują się w nich nazwiska osób z LZ to w wypadku transferów - są one anulowane, w wypadku formularzy zgłoszeniowych - nie są weryfikowane.  
Lista Zdyskwalifikowanych dostępna jest wyłącznie dla Kapitanów i V-ce Kapitanów.


Dział II: Zasady meczu, sędziowanie:

§12. Mecz trwa 90 minut (2 połowy po 45 minut + przerwa 15 minut). Sędzia ma prawo doliczyć określoną przez siebie liczbę minut w razie strat czasowych w grze (typu przygotowanie do rzutu wolnego itp).

Spotkania rozgrywamy systemem (6+1) 6 Zawodników z pola + 1 bramkarz.

§13. Minimalna ilość Zawodników w chwili rozpoczęcia meczu, która uprawnia Drużynę do rozegrania meczu to 5 graczy (4+1). Jeżeli Drużyna stawi się w mniej niż 5 osób - wynik meczu jest nieważny, a Drużyna zostaje ukarana walkowerem. Niezależnie od ilości graczy na boisku 3 czerwone kartki równoznaczne są z przerwaniem meczu i przyznaniu Drużynie przeciwnej walkowera.

§14. Mecz rozgrywany jest na boisku Drużyny uznanej za gospodarza meczu. Jeśli stan techniczny boiska nie pozwala na rozegranie na nim meczu wtedy za porozumieniem Kapitanów Drużyn i Sędziego boisko można zmienić. Jeśli natomiast stan techniczny boiska jest dobry, a jest ono zajęte przez osoby niezwiązane z Ligą, Kapitan Drużyny gospodarzy ma 15 minut (od ustalonej wcześniej godziny) na doprowadzenie do rozegrania meczu. Jeśli mu się to nie uda Drużyna gospodarzy przegrywa walkowerem. 

§15. Mecze rozgrywane są w terminach narzuconych przez Zarząd, podanych w terminarzu. Zawsze są to weekendy. Zarząd zastrzega sobie prawo do przesuwania bądź anulowania danych kolejek.

Jeżeli Drużyny nie są w stanie rozegrać meczu w narzuconym terminie, zobowiązane są do poinformowania o tym Opiekuna swojej Ligi, poprzez forum, nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem meczu (przeważnie czwartek przed weekendem). 
Mecze, których terminy będą zmieniane nie są brane pod uwagę w klasyfikacji Typera. 

§16. Sędzia lub w momencie jego braku Kapitanowie Drużyn, zobowiązani są do porównania każdej osoby grającej w Drużynie z listą osób, które widnieją w karcie Drużyny. W przypadku wykrycia przez Sędziego/Kapitana Drużyny próby oszustwa, meczu należy nie rozgrywać i fakt ten niezwłocznie zgłosić Zarządowi na forum w dziale „Raporty sędziowskie” w temacie kolejki, w której mecz miał się odbyć.

§18. Drużyny muszą grać w jednakowych kolorach stroju. Nie ma możliwości aby Drużyny grały w strojach mieszanych bądź niejednakowych (nie dotyczy numerów ). Jeśli Drużyna nie przygotuje się odpowiednio do meczu, Sędzia/Kapitan Drużyny dobrze przygotowanej, decyduje o dalszym przebiegu spotkania. Ma on prawo zadecydować o walkowerze dla Drużyny odpowiednio do meczu przygotowanej.

§19. Sędzia biega po boisku, stara się nie przeszkadzać. W razie odbicia się od niego piłki gra jest kontynuowana - jak w grze zawodowej. Zobowiązany jest do zorientowania się w barwach Drużyn, których mecz prowadzi, tak aby nie doszło do pomyłek w ubiorze.

§20. Sędzia zobowiązany jest do przedstawienia raportu z prowadzonego przez siebie meczu do każdego poniedziałku, godziny 23:59. Raport ma znaleźć się w dziale "Raporty z meczów" w temacie kolejki której mecz prowadził. Raport zawierać ma bramki (strzelców) i kartki (jeśli występują). Zmian nie należy zapisywać. W raporcie sędziowskim ma znaleźć się zapis potwierdzający sprawdzenie dokumentów przez Sędziego/Kapitanów Drużyn. 

W razie nieobecności Sędziego na meczu, zgodny ze wzorem raport z meczu przedstawia Kapitan lub V-ce Kapitan jednej z Drużyn rozgrywającej mecz, również do poniedziałku, godziny 23:59. Jeśli raport sędziowski nie pojawi się w narzuconym terminie, będzie niezgodny ze wzorem lub niekompletny wtedy nie będzie on brany pod uwagę, a obie Drużyny, zostaną ukarane ujemnymi punktami. 
Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek, kiedy wybrany wcześniej Kapitan lub V-ce Kapitan raportu nie przedstawi lub zrobi to w sposób nieodpowiedni. W tym wypadku obowiązkiem Kapitana bądź V-ce Kapitana Drużyny przeciwnej jest zgłoszenie tego poprzez forum, w temacie, w którym powinien znaleźć się raport. Ukarana wtedy zostaje ujemnym punktem ta Drużyna, której przedstawiciel nie wywiązał się z umowy lub raportu należycie nie poprawił. W przypadku niezgłoszenia problemu przez Drugą drużynę, obie ekipy zostają ukarane ujemnymi punktami, wynik meczu nie jest brany pod uwagę. 


Za 3 niekompletne raporty/walkowery Drużyna zostaje usunięta z Ligi bez zwrotu składki i pozostałych kosztów poniesionych na rzecz Ligi.

§21. Sędzia ma prawo karać Zawodników Drużyn rozgrywających mecz kartkami. 2 żółte kartki = czerwona i dyskwalifikacja na 1 mecz. Zarząd ma prawo do zwiększenia i zmniejszenia kary.
W przypadku otrzymania przez Zawodnika czerwonej kartki Komisja Ligi, w skład której wchodzą członkowie Zarządu, najpóźniej do czwartku tygodnia następnego po rozegranej kolejce podejmują decyzję o ilości meczów, w których Zawodnik jest zdyskwalifikowany.

§22. W przypadku, gdy Kapitan Drużyny przeoczy fakt, iż Zawodnik jego Drużyny został ukarany w poprzednim meczu czerwoną kartką lub powinien pauzować za 3 żółte kartki i będzie uczestniczył w meczu jako jego uczestnik, Komisja Ligi składająca się z członków Zarządu ma prawo podjąć decyzję o przyznaniu walkowera Drużynie przeciwnej.

§23.  Zmiany mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu boiska, jednak zawodnik, który schodzi i wchodzi muszą znajdować się w tym samym miejscu. Zapisu nie stosuje się w przypadku kontuzji. Zawodnik kontuzjowany, jeśli nie może kontynuować gry, powinien opuścić boisko w najszybszy możliwy sposób, który nie powoduje dodatkowego uszczerbku na zdrowiu.

 

§24. Auty wykonywane są z nogi. Nie gramy na spalone.

§25. Decyzje Sędziego są niepodważalne. Nawet jeśli popełnia on błąd należy zachować do niego szacunek. Wszelkiego rodzaju przejawy agresji wobec Sędziego będą stanowczo karane przez Zarząd.

§26. W razie nieobecności Sędziego na meczu, Drużyny mecz sędziują same zgodnie z przedstawionymi  zasadami, a także z panującymi ogólnie w piłce nożnej.

§27. Źle wykonane wybicie z "trójki" będzie powtarzane (brak rzutu pośredniego dla rywali).


Dział III: Ilość lig:

§28. W Lidze mecze rozgrywane w jednej klasie rozgrywkowej - I Liga.

§30. Wszystkie Drużyny po zapisaniu się na forum będą weryfikowane przez Zarząd. Przy przyjmowaniu drużyn do rozgrywek brane pod uwagę będą kolejność zapisów, ilość poprawek w zgłoszeniu, postawa Kapitana (oraz zawodników), a także ogólna ocena wystawiona przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych Drużyn do Ligi.

 

Dział IV: Spadki i awanse:

§31. Określone zostają one przez Zarząd po wpłaceniu składki przez Drużyny, najpóźniej po 3. kolejce rozgrywek ligowych.

 

Dział V: Obowiązki kapitana:

§32. Kapitan jest przedstawicielem drużyny, jego zachowanie rzutuje na sposób postrzegania całej ekipy.

§33. Kapitan zobowiązany jest do przekazywania Drużynie informacji dotyczących Ligi - przede wszystkim decyzji Zarządu ale także informacji o terminach i miejscach rozgrywania meczów.

§34. Kapitan odpowiada za dotarcie Drużyny na mecz oraz za jej skład.  

§35. Kapitan Drużyny odpowiedzialny jest za prowadzenie statystyk, dotyczących ilości kartek, które przyznane były Zawodnikom jego Drużyny i do dopilnowania, aby Zawodnicy zdyskwalifikowani nie brali udziału w meczu/-ach.

§36. Jeśli Drużyna chce grać w koszulkach klubu Widzew Łódź czy ŁKS i będą to barwy domowe/wyjazdowe Drużyny, Kapitan zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym Drużyna jednomyślnie weźmie całkowitą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Również przed każdym meczem, Kapitan Drużyny zobowiązany jest do przypomnienia Kapitanowi przeciwników o fakcie grania w koszulkach w/w drużyn i uzgodnieniu, czy nie będzie problemu jeśli w takich strojach będą rozgrywali mecz. Kapitan przeciwników ma prawo sprzeciwić się tym strojom. Wtedy Drużyna gra w strojach domowych/wyjazdowych (jeśli pozwala na to ich kolor) bądź w jednakowych strojach ustalonych pomiędzy Kapitanami obu Drużyn.

§37. Jeśli Kapitan Drużyny X chce odejść do Drużyny Y w ramach okienka transferowego, to zobowiązany jest do powołania nowego Kapitana X na swoje miejsce. Jeżeli nie zostanie zgłoszony nowy Kapitan X do końca okienka transferowego - Drużyna Y nie będzie mogła pozyskać do swojej Drużyny kapitana X.

Jeżeli nowym Kapitanem Drużyny X będzie dotychczasowy V-ce Kapitan to zobowiązany jest on do wskazania nowego V-ce Kapitana w czasie trwania bieżącego okienka transferowego.

§38. Zarząd zastrzega sobie prawo do Karania kapitanów za ich zachowanie sposobem niezdefiniowanym w Regulaminie.

§39. Kapitan jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Regulaminów.

 

Dział VI: Obowiązki drużyny:

§40. Drużyna zobowiązania jest do uczestnictwa w każdym meczu.

§41. Drużyna zobowiązana jest do posiadania dwóch kompletów strojów – domowego i wyjazdowego. Stroje, domowy jak i wyjazdowy, mają być jednolite. Stroje domowe muszą zdecydowanie różnić się kolorystycznie od strojów wyjazdowych. Strój domowy w uzasadnionych przypadkach może pełnić funkcję stroju wyjazdowego. 

§42. Drużyna ma prawo do nierozegrania dwóch meczów w ciągu sezonu (walkowery).

Jeśli dojdzie do:

a) nierozegrania 1 meczu – Drużyna zostaje ukarana walkowerem

b) nierozegrania 2 meczów – Drużyna zostaje ukarana walkowerem i -3 punktami w tabeli.

c) nierozegrania 3 meczów – Drużyna zostaje ukarana wyrzuceniem z Ligi bez zwrotu składki i innych kosztów związanych z uczestnictwem w Lidze.

Zarząd w wypadku nierozegrania meczów zastrzega sobie prawo do ukarania Drużyn sposobem innym niż podany w Regulaminie.

§43. Drużyna zobowiązana jest dotrzeć na mecz o określonej przez Kapitanów godzinie.

§44. Czas rozegrania meczu określony jest przez Zarząd wyłącznie w formie wyznaczenia możliwych terminów spotkań (najczęściej przedział  sobota-niedziela). Rolą Kapitanów jest ustalić termin ostateczny rozegrania meczu. 

§46. Drużyna zobowiązana jest do wybrania V-ce Kapitana. Przyjęcie V-ce Kapitana dojdzie do skutku wyłącznie wtedy, kiedy uzupełnione zostaną przez Kapitana wszystkie dane kontaktowe (poprzez forum), jakie są przez nas wymagane (jak np numer telefonu, gg). Informujemy, że dane kontaktowe muszą różnić się od danych kontaktowych Kapitana Drużyny.

§47. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestników Łódzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej z przestrzegania go !

Najlepsi strzelcy
I liga
II liga
#
Zawodnik
Drużyna
B
1
Mateusz Spychalski
Ruda Zegar
148
Mateusz Spychalski
Ruda Zegar / -
148 0 0
2
Jakub Wędzik
Łódzkie Jedenastki
73
Jakub Wędzik
Łódzkie Jedenastki / -
73 0 0
3
Adam Chrzczanowicz
Somgorsi
71
Adam Chrzczanowicz
Somgorsi / -
71 0 0
4
Roman Galimurka
Wodnik Łódź
56
Roman Galimurka
Wodnik Łódź / -
56 0 0
5
Mateusz Węgrzyn
Ruda Zegar
48
Mateusz Węgrzyn
Ruda Zegar / -
48 0 0
Terminarz
I liga
II liga
24. kolejka sezonu 2017/18
Wodnik Łódź wo.:wo. RDZ UNITED 08/09.07.2018
Italiani a Łódż -:- Ruda Zegar 08/09.07.2018
Gryf Łódź 3:0 wo. Mecalit 08/09.07.2018
Chillout Team 0:3 wo. Somgorsi 08/09.07.2018
DCM United 6:27 Łódzkie Jedenastki 08/09.07.2018
Tabela
I liga
II liga
#
Drużyna
M
PKT
Z
R
P
B
1 Łódzkie Jedenastki 23 63 21 0 2 322:83
2 Ruda Zegar 22 50 17 0 5 311:152
3 FC Lani 23 46 15 1 7 177:141
4 Italiani a Łódż 22 42 14 1 7 166:106
5 Gryf Łódź 22 31 10 1 11 153:180
6 Somgorsi 22 30 9 0 12 201:177
7 FC Farselona 23 28 10 0 13 107:194
8 DCM United 23 18 6 0 17 141:308
9 RDZ UNITED 23 38 12 2 9 157:102
10 Wodnik Łódź 23 24 8 0 15 145:171
11 Chillout Team 23 9 3 0 20 67:250
12 Mecalit 23 6 3 0 20 53:141
13 Stare Bałuty II 12 13 4 1 7 67:67